Godło Polski
RK Robert Kościelski Notariusz

Verba volant, scripta manent

więcej informacji niżej

Kancelaria Notarialna Robert Kościelski
Bydgoszcz Fordon

Kancelaria wykonuje pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi stosownymi przepisami prawa, kierując się przy tym zasadami etyki zawodowej.

Wysokie kompetencje oraz rzetelność gwarantują Państwu najwyższą jakość obsługi i bezpieczeństwo w zakresie dokonywanych czynności notarialnych.

Kancelaria wypełnia swoje obowiązki z najwyższą starannością, zachowując zasadę bezstronności.

Wszelkie informacje dotyczące czynności notarialnych możecie Państwo uzyskać nieodpłatnie.

Kancelaria Notarialna mieści się przy ul. Monte Cassino 30 w Bydgoszczy (Fordon, wjazd od ul. Twardzickiego).

Czynności Notarialne

Umowy

 • Sprzedaż
 • Darowizna
 • Zamiana
 • Dożywocie
 • Przedwstępna
 • Warunkowa
 • Deweloperska
 • Zniesienie współwłasności
 • Ustanowienie odrębnej własności lokali
 • Przeniesienie własności nieruchomości

Spadki

 • Testament
 • Dział spadku
 • Akt poświadczenia dziedziczenia
 • Odrzucenie spadku
 • Przyjęcie spadku
 • Zrzeczenie dziedziczenia

Majątkowe

 • Rozszerzenie wspólności ustawowej
 • Ograniczenie wspólności ustawowej
 • Rozdzielność majątkowa
 • Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
 • Podział majątku wspólnego

Dokumenty

 • Pełnomocnictwo
 • Poświadczenie podpisu
 • Wzór podpisu
 • Poświadczenie kopii
 • Wypisy, odpisy, wyciągi
 • Pozostawanie przy życiu
 • Protesty weksli
 • Fundacje

Spółki

 • Umowa spółki
 • Zgromadzenia Wspólników
 • Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zapraszam do Kancelarii

Dla usprawnienia obsługi oraz procedury przygotowania aktu notarialnego, zalecany jest kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty, celem uzyskania informacji o dokumentach, które są niezbędne do dokonania czynności notarialnej.

poniedziałek-piątek 10:00-16:00

Po wcześniejszym uzgodnieniu
możliwe są również inne terminy.

ul. Monte Cassino 30
85-791 Bydgoszcz

tel. +48 793 794 084

Niniejsza strona internetowa ma jedynie funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy, ani też nie stanowi oferty, w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności kodeksu cywilnego. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.